Header

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt de hoeksteen van onze dagelijkse werking en strategie. Bij Alides geven we dit vorm door consequent aandacht te besteden aan onze drie kernpijlers: real ideas, real estate en real people. Deze pijlers zijn ingeburgerd in alles wat we als bedrijf doen. We hanteren hiervoor een gezonde balans tussen ondernemerschap en rentmeesterschap, met een duidelijke focus op ons bedrijfsresultaat als basis voor duurzaam ondernemen over generaties heen.

We kiezen duidelijk voor een strategie als ‘smart follower’, eerder dan ‘first mover’. Dat betekent dat we onze scope goed afstemmen, veel aandacht besteden aan analyse en focussen op onze kerncompetenties. Vanuit die visie willen we strategisch voordeel halen en als een goede huisvader ons familiaal vastgoedpatrimonium bestendigen en optimaliseren, door evoluties in de markt en de maatschappij te vertalen naar ons vastgoed.

Scroll

Real ideas

Onze investeringsstrategie is helder en ambitieus. We zetten in op sterke groeilocaties en willen waar mogelijk onze maatschappelijke rol opnemen. Zo willen we inzetten op ruimtelijk rendement: aandacht voor kwalitatieve verdichting en ruimtelijke optimalisatie staan hier centraal. Om tot intergenerationele projecten en ontwikkelingen te komen, blijft diversiteit in ons aanbod een aandachtspunt, net zoals de wens om wonen en werken in de toekomst nog meer te organiseren rond kwalitatieve (her)ontwikkelingen. Onze projecten Forum en LUX in Gent zijn hier een mooi voorbeeld van. We willen tijdens de conceptfase van nieuwe projecten de hand reiken naar lokale verenigingen, scholen en cultuurinstellingen om mee te denken, te experimenteren en te co-creëren.

Verder zetten we in op digitalisering, met als doel onze slagkracht en flexibiliteit als investeerder en ontwikkelaar hoog te houden. Zowel voor onze klanten als onze medewerkers streven we naar de implementatie van nieuwe en duurzame ideeën en willen we vooral gericht investeren in de toekomst. Om onze interne workflow en onze externe processen te optimaliseren, willen we met innovatieve tools het welzijn verhogen en een langetermijnrelatie nastreven met medewerkers, klanten en leveranciers.

Real estate

Alides kiest voor duurzaamheid. Door de juiste technische en vernieuwende ingrepen willen we in al onze projecten en gebouwen de hedendaagse comforteisen verzoenen met een voorbeeldprestatie op het vlak van energie-efficiëntie. Die inspanningen zullen worden geborgd en geattesteerd volgens internationaal erkende standaarden. De realisatie van Quantum Building in Gent en Oxygen Buiding in Brussel, beiden BREEAM Excellent, zijn alvast enkele van onze voorbeeldprojecten. Oxygen Building werd eveneens laureaat in de wedstrijd van voorbeeldgebouwen IBGE 2013 van Brussel Omgeving.

Naast onze in-house expertise omringen we ons met de beste professionals, die samen met ons voortdurend op zoek gaan naar innovatie en optimalisatie. Zo garanderen we van concept tot realisatie een aangename leef- of werkomgeving voor onze klanten en medewerkers, conform de hoogste standaarden.

We kiezen er bewust voor om onze vastgoedportefeuille te diversifiëren op het vlak van geografische spreiding, aanbod en bestemming. Hierdoor slaagt Alides erin om een sterke en duurzame vastgoedportefeuille op te bouwen, met een gezonde balans tussen recurrente en niet-recurrente inkomsten.

Real people

Bij Alides plaatsen we mensen centraal. Zowel met medewerkers, klanten en partners bouwen we al generaties lang aan toegewijde en waardevolle relaties. We engageren ons dagelijks om met wederzijds respect en met aandacht voor ieders integriteit te ondernemen.

We blijven bewust inzetten op een duurzame ontwikkeling van ons human capital en op klantgerichtheid. Door voortdurend te investeren in onze interne competenties en kennis streven we naar een verdere standaardisering van ons kwaliteitslabel. Op die manier slagen we er vandaag in om een sterke en gezonde bedrijfscultuur neer te zetten en verder te groeien als onderneming.

Het verder bouwen aan onze bekwaamheid, het realiseren van een stabiele werkomgeving met ruimte voor professionele zelfverwezenlijking en de combinatie van traditie en innovatie vormen de basis van het onderscheidend vermogen dat Alides heeft. Met onze rijke geschiedenis en ervaring nemen we graag onze verantwoordelijkheid als vastgoedspeler en willen we nu en in de toekomst een ‘employer of choice’ zijn.

Get in touch

Interesse om te huren of te kopen?
Ons team staat voor je klaar.